SKAZANY NA BOGA? - Polish edition by Martin W. Napa

No critic rating

Waiting for minimum critic reviews

Synopsis

DANGEROUS FOR FAITH ●●● LETHAL FOR RELIGIOUS DOGMAS ●●● THOUGHT-PROVOKING ●●● UNCOMPROMISING ●●● THRILLING ●●● BOOK CONDEMNED TO BE DEVOUT? ●●● INCLUDING: ●●● REAL SOURCES OF ECCLESIASTICAL SUPREMACY ●●● SELECTION OF PRIESTS – THE GREAT MYSTERY OF FAITH ●●● CONCLAVE – THE INNER STRUGGLE WITHIN THE HOLY SEE ●●● THE ESSENCE OF INFALLIBILITY OF FALLIBLE POPES ●●● THE HOLY SPIRIT AND HIS MISTAKES ●●● SAINTS IN HEAVEN – LOBBYING AT THE HIGHEST LEVEL ●●● THE CREATION OF A MAN AND THE WORLD ●●● CONFIDENTIAL DOCUMENTS OF THE VATICAN AGGRAVATING POPES JOHN PAUL II AND BENEDICT XVI ●●● SALVATION AND OTHER MIRACLES ●●● THE HUMAN AND THE DEVINE MORALITY ●●● OPEN YOUR EYES TO SEE!
Niebezpieczna dla wiary ●●● Zabójcza dla religijnych dogmatów ●●● Prowokująca do myślenia ●●● Bezkompromisowa ●●● Wstrząsająca ●●● Książka Skazany na Boga? ●●● A w niej: ●●● Rzeczywiste źródła władzy Kościoła ●●● Selekcja kapłanów czyli wielka tajemnica wiary ●●● Konklawe – wewnętrzna walka w siedzibie piotrowej ●●● Istota nieomylności omylnych papieży ●●● Duch Święty i jego pomyłki ●●● Święci w niebie czyli lobbing na najwyższym poziomie ●●● Powstanie świata i człowieka ●●● Tajne watykańskie dokumenty obciążające papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI ●●● Zbawienie i inne cuda ●●● Moralność Boga i człowieka ●●● Otwórzcie oczy, abyście mogli zobaczyć !
 

About Martin W. Napa

See more books from this Author
 
Published January 24, 2012 162 pages
Genres: Education & Reference.

Rate this book!

Add Review